Ambulance klinické psychologie

PhDr. Martina Kosová

 

 

PhDr. Martina Kosová

klinická psycholožka, psychoterapeutka, lektorka

Ve své ambulanci Vám mohu poskytnout individuální, párovou a rodinnou psychoterapii, první pomoc v naléhavých životních situacích, krizovou intervenci, klinickou psychodiagnostiku dětí od šesti let a dospělých.

Psychoterapie

individuální, párová i rodinná

Pomoc

v naléhavých životních situacích

Intervence

Krizová intervence

Diagnostika

Klinická psychodiagnostika u dětí od šesti let a dospělých

Mé vzdělání

  • V roce 2001 mi byl udělen rakouským státem Diplom v systemické a rodinné terapii.
  • V roce 2000 jsem atestovala z klinické psychologie a získala funkční specializaci ze systematické psychoterapie.
  • V letech 1993 - 1996 jsem absolvovala psychoterapeutické vzdělání v logoterapii a existenciální analýze u žačky Prof. Frankla Doc. Elisabeth Lukasové v Německu
  • V letech 1985 - 1989 jsem studovala na Masarykově univerzitě Brno, obor psychologie, při promoci mi byl přiznán titul PhDr.

Publikace:
Kosová, M. a kol.: Logoterapie. Existenciální analýza jako hledání cest. 2014. Praha: Grada.
Kosová, M. a kol.: Logoterapie v životním cyklu. 2021. Praha: Triton.

Mé zkušenosti

  • Od roku 1996 poskytuji psychoterapeutické vzdělávání v logoterapii a existenciální analýze schváleného pro zdravotnictví
  • Pracovala jsem v Masarykově onkologickém ústavu, FN Brno, oddělení Dětské psychiatrie a klinické psychologie v Dětské nemocnici
  • Jsem členkou České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, jejíž etickým kodexem se řídím

Oprávnění k poskytování specializované ambulantní péče v oboru
klinická psychologie bylo vydáno dne 22.6. 2016 KÚ JMK.

„K dosažení cíle máte jeden život, ne jeden pokus.“

BILL GATES

Ordinační doba

Pondělí7:00 - 12:0013:00 - 15:00
Úterý8:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa9:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek8:00 - 12:00
Pátek7:00 - 11:00

Ceník

Smlouvu o úhradě mám uzavřenou se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP - 111), Oborovou zdravotní pojišťovnou (OZP - 207) a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky (ZPMV ČR - 211).

Pro úhradu pojišťovnou je třeba si přinést doporučení od praktického nebo odborného lékaře
("doporučení k psychologickému vyšetření nebo psychoterapii").

S ostatními pojišťovnami jednám o smlouvě.

Ostatní pacienty v případě volné kapacity přijímám na přímou platbu. Jedna hodina stojí 900 Kč.

Těším se na Vaši návštěvu!

 
 

Kudy do ambulance

Adresa ambulance: Brno, Centrum Kociánka, Kociánka 2, 612 00

Autem: Příjezd k areálu po ulici Křižíkova, nájezd na ulici Křižíkovu nejlépe z rychlostní silnice č. 43 / E461 Brno – Svitavy, v Králově Poli vyjeďte na most a odbočte směr ulice Křižíkova. Na ulici Křižíkova odbočte za mostem na první odbočce (v zatáčce) doleva a následně ihned doprava do kopce směr Soběšice. Po cca 100 m odbočte ostře doprava dolů a po cca 80 metrech před koncem cesty zatočte doleva k vrátnici Centra Kociánka.

Vlakem: Dojeďte nejlépe na nejbližší vlakové nádraží Brno - Královo Pole, zde přestupte na autobusovou linku MHD č. 84 (zastávka autobusu č. 84 je cca 150 m od východu z nádraží – ve směru chůze vlevo od zastávky tramvaje, na druhé straně hlavní silnice) a vystupte na první zastávce – Kociánka. Přejděte silnici a dejte se cestou do kopce cca 40 m, poté odbočte doprava k vrátnici Centra Kociánka.

Brněnskou MHD: Autobusem MHD na zastávku Kociánka – zastávka linek č. 44, 84, 53, 81.

Areál Centra Kociánka

Od vrátnice půjdete (pojedete) po hlavní cestě cca 600 m, postupně minete hřiště (vpravo), zvířata, budovu s bazénem (vlevo). Pokud přijedete autem, zaparkujte před školou. Jděte dále rovno, cesta se postupně stáčí půlkruhovitě doleva. Vlevo od cesty uvidíte mostek, po kterém vstoupíte do budovy. Vstup do ambulance se nachází v chodbě vlevo, první dveře od vchodu

Kontakt a objednávání

Pro objednání můžete použít následující formulář. Do zprávy prosím napište důvod návštěvy, vaše časové možnosti a kontakt na Vás, ozvu se Vám zpět. Nebo můžete využít uvedený email či telefonní číslo (v uvedených hodinách).

Napište mi

Další kontakty

Centrum Kociánka, Kociánka 2, Brno, 612 00

Mobil: 721 731 836
(funkční po - pá 7:30 - 9:00)

Email: kosova@post.cz